You are currently browsing the Videotorium site of the organization University of Óbuda. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.
Felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás)
 
Videotartalmak felöltése
 
A jelen felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás) a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett http://videotorium.hu Videotoriumra (Videotorium) a felhasználónak (Felhasználó) az által feltöltött videotartalmak (Videotartalom), valamint az Videotartalmakban elhangzó előadások felhasználáshoz szükséges hozzájárulását tartalmazza.
 
A Felhasználó által feltöltött Videotartalmakat a KIFÜ a szerzői jogi törvényről szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjtv.) rendelkezéseinek megfelelően, használja fel.
 
1)   A Videotorium a felsőoktatás és kutatás szereplői számára létrehozott speciális video, audió megosztó portál, amely helyet és megjelenési formát biztosít a felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben és közgyűjteményekben keletkező Videotartalom számára. Felhasználó vagy a Videotoriumon történő regisztráció (Regisztráció) során követően felhasználói név és jelszó segítségével azonosítja magát, vagy amennyiben rendelkezik föderatív azonosításhoz szükséges eduID azonosítóval, föderatív azonosítás útján, saját anyaintézménye azonosítja. A Felhasználó a jelen pont szerinti a azonosítást követően igényelheti a Videotartalmak feltöltéséhez szükséges jogosultságokat. A föderatív azonosítás során alkalmazandó adatkezelési szabályokra a Felhasználó saját intézményének adatkezelési szabályai irányadóak.
 
2)   A Felhasználó kijelenti, hogy csak az olyan, általa vagy olyan harmadik személyek által szerzett, készített és szerkesztett Videotartalmakat tesz hozzáférhetővé a Videotorium oldalán, amely művek tekintetében rendelkezik valamennyi a művekre vonatkozó felhasználási jogokkal és a Videotartalmak előállítójától a szükséges engedélyeket megszerezte, továbbá amelyekkel kapcsolatban sem a Felhasználónak, sem a Videotartalom előállítójának vagy esetleges egyéb szerzői vagy szomszédos jogi jogosultnak díjigénye nincsen. Felhasználó a jelen Hozzájárulás elfogadásával kinyilvánítja, hogy azon Videotartalmak vonatkozásában, amelyek szerzői jogi védelem alá tartoznak, a Felhasználó rendelkezik a szerző engedélyével, továbbá az Szjtv.-ben meghatározott valamennyi felhasználási mód a Videotartalmak felhasználásra tekintettel teljes mértékben és terjedelemben, mindenféle időbeli és térbeli korlátozás nélkül a Felhasználót illeti. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött Videotartalmak többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére az Intézet felhasználási jogot szerezzen. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.
 
3)   A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy a Videotartalmak nyilvánossághoz közvetítéséhez a Videotartalomban szereplő érintett harmadik személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezéseket betartva nyilvánosságra hozhatóak. A Felhasználó kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a Videotartalmakon szereplő harmadik személyek személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulásokkal.
 
4)   A Felhasználó a Videotoriumot csak saját felelősségére használhatja, a KIFÜ kizárja a felelősségét minden, a feltöltött Videotartalom miatt bekövetkezett kárért. A KIFÜ harmadik személyek jogainak igazolt sérelme esetén a Felhasználó előzetes értesítése nélkül a Videótartalmat az érintett kérésére a Videotoriumból törölheti.
 
5)   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Videotorium oldalán, a Felhasználó választása szerint, lehetőség van a Videotartalmak külső weboldalakon történő megjelenítésére (beágyazására). A KIFÜ kizárja a felelősségét ezen a Videotartalmaknak külső weboldalakon történő megjelenítéséből származó károkért.
 
6)   A KIFÜ nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó Videotoriumba feltöltött felvételeket és adatokat.
 
 
A fentiekben megadott tájékoztatást megértettem. A KIFÜ által nyújtott Szolgáltatás Felhasználójaként ezúton igazolom, hogy az általam feltöltött Videotartalmak felhasználási jogaival rendelkezem - a Videotartalmak előállítójának minősülök, illetve a Videotartalmak előállítójától a szükséges engedélyeket megszereztem - és sem nekem, sem az előállítónak vagy esetleges egyéb szerzői vagy szomszédos jogi jogosultnak a Videotartalmakkal kapcsolatban díjigénye nincsen. Ezúton engedélyezem, hogy a KIFÜ az általam feltöltött Videotartalmakat a Videotoriumon megjelenítse, az ehhez szükséges, többszörözés, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás, terjesztés és átdolgozás jogát a KIFÜ részére engedélyezem. Emellett kijelentem, hogy a Videotartalmakon szereplő vagy egyéb harmadik személyek képmásának és hangfelvételének megjelenítése a Ptk. 80. §-ra vonatkozó személyiségi vagy egyéb jogaikat nem sérti, a szükséges hozzájárulásokat megszereztem. Ha harmadik személy a KIFÜ ellen az általam feltöltött Videotartalma miatt, jogsértésre való hivatkozással fellép, úgy a KIFÜ az ezzel kapcsolatos eljárások és az igényérvényesítés valamint a kapcsolódó költségek és díjigény alól teljes mértékben mentesítem, azokat közvetlenül megfizetem és helytállok.